Castrol Actibond for iPhone
Genre Action ->
Today's Rank 23790
Homepage N/A
USA
Date N/A
Publisher N/A
UK
Date N/A
Publisher N/A
This game is in Vietnamese only.
Users try to protect their engine by drag and drop the Castrol Actibond to the target pittong.

In Vietnamese:

Nhiệm vụ của bạn là chỉ huy các Actibond bảo vệ các pittong bên trong động cơ chống lại các tác nhân gây hại (bụi cacbon, chất cặn dơ).

Bạn chỉ việc chọn các Actibond ở bên phải màn hình và đưa đến chỗ pittong cần được bảo vệ. Các Actibond sẽ tự động bám vào pittong và chống lại tác nhân gây hại.

Để an toàn bạn nên đưa các Actibond mới đến ngay khi các Actibond cũ đang tan chảy để hồi phục khả năng bảo vệ pittong nhé.

Trò chơi gồm 3 màn: khởi động, vận hành và nghỉ ngơi. Mỗi màn kéo dài 30s. Để chiến thắng bạn cần bảo vệ không để pittong nào bị tác nhân phá hoại 3 lần trong mỗi màn.
Our
Score:
Sponsored Links
Castrol Actibond for iPhone Screenshots Gallery
Castrol Actibond for iPhone Screenshots
(5)

Castrol Actibond for iPhone Trailers and In-Game Movies
Castrol Actibond for iPhone Movies (0)
User Score:
N/A
Login to rate this game
Jump to a Random Game Homepage
Genre:
/ All
Action/FPS
Strategy/RTS
Sim/Tycoon
Adventure/RPG
MMOG
Sports/Racing

Must Have:
Screenshots
Movie/Trailer
Demo

Must Be:
Daily Top 100
Updated this Week
Updated this Year
None of the Above

Platform:
ALL