Castrol Actibond for iPhone
Genre Action ->
Today's Rank 0
Homepage
USA
Date N/A
Publisher N/A
UK
Date N/A
Publisher N/A
This game is in Vietnamese only.
Users try to protect their engine by drag and drop the Castrol Actibond to the target pittong.

In Vietnamese:

Nhiệm vụ của bạn là chỉ huy các Actibond bảo vệ các pittong bên trong động cơ chống lại các tác nhân gây hại (bụi cacbon, chất cặn dơ).

Bạn chỉ việc chọn các Actibond ở bên phải màn hình và đưa đến chỗ pittong cần được bảo vệ. Các Actibond sẽ tự động bám vào pittong và chống lại tác nhân gây hại.

Để an toàn bạn nên đưa các Actibond mới đến ngay khi các Actibond cũ đang tan chảy để hồi phục khả năng bảo vệ pittong nhé.

Trò chơi gồm 3 màn: khởi động, vận hành và nghỉ ngơi. Mỗi màn kéo dài 30s. Để chiến thắng bạn cần bảo vệ không để pittong nào bị tác nhân phá hoại 3 lần trong mỗi màn.
Our
Score:
Sponsored Links